KVI Test Luftvärmepumpar

Kyl & Värmepump Importörerna har tillsammans med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tagit fram en testmetod för luft/luftvärmepumpar. Syftet med detta test är att synliggöra för slutbrukaren, konsumenten, hur stor besparing den får med olika fabrikat av luftvärmepumpar på marknaden. Testet är en förbättring och utveckling av det test som publicerats på Energimyndighetens hemsida under åren 2009-2013.

Samtliga värmepumpar i testet har testats av oberoende tredjeparts laboratorium, SP i Borås (tidigare Statens Provningsanstalt). Testerna är utförda enligt EN-14511 och EN-14825.

Resultatet av testerna har sedan använts av SP för att beräkna energibesparing i tre olika typhus på tre olika platser i landet. Valda orter är Malmö, Stockholm och Luleå.
De tre husen har ett maximalt värmeeffektbehov på 4, 6 och 8 kW. Energibehov, se tabell.

Tabellen kommer att uppdateras vartefter fler testresultat blir klara. Ambitionen är att spegla den svenska marknaden för luft/luftvärmepumpar.

Till testet »