+46708402950 [email protected]

Nya allmänna villkor KYLA 22

KVI’s styrelse har tagit fram nya allmänna villkor KYLA 22 som ersätter de tidigare allmänna villkoren KYLA 20. KYLA 22 är anpassade till den nya konsumentköplagen (2022:260) som träder i kraft den 1 maj 2022.

Allmänna villkor KYLA 22

Den nya konsumenträtten

Den nya konsumentköplagen reglera bland annat vad som gäller för leverans av varor med eller utan digitalt innehåll och digitala tjänster. Lagen reglera vad som utgör fel, vem som ansvarar för felet och vilken rätt konsumenten har att få felet avhjälpt. Ett utökat ansvar kommer att föreligga för både tillverkare och återförsäljare. Detta speciellt avseende garantiåtaganden och påståenden i marknadsföringen.

För att stärka konsumentskyddet och förbättra varors hållbarhet så kommer fel som visar sig under två år efter köpet av en vara som utgångspunkt anses vara fel som näringsidkaren ansvarar för. Ett presumtionsansvar ska råda. Felansvaret kommer även fortsättningsvis vara totalt tre år. Vad som utgör fel utökas samt även ansvaret för dessa. Förändringar kommer även att ske av påföljderna vid avtalsbrott vad avser omleverans, avhjälpande, hävning och skadestånd.

Stora förändringar som KVI ́s styrelse har säkrat upp i de allmänna villkoren KYLA 22 i syfte att stärka KVI ́s medlemmars affärsmässighet.

Innehållet i de allmänna villkoren KYLA 22 och NL 17

De allmänna villkoren KYLA 22 är anpassade efter KVI ́s medlemmars verksamhet och den typ av varor och tjänster som medlemmarna säljer. Utfyllnad av de allmänna villkoren KYLA
22 sker av NL 17 som är ett standardavtal som du finner här:

Standardavtal NL 17

De allmänna villkoren KYLA 22 innehåller omfattande avvikelser från NL17 för att dels precisera innehållet mer anpassat till kyl- och värmepumpar, dels begränsa säljarens (dvs. medlemmarnas) ansvar. För det fall inget avtalas specifikt i de allmänna villkoren KYLA 22
så kommer NL 17 fylla ut de allmänna villkoren KYLA 22 istället för allmän rätt. Detta gäller bland annat regleringen om immaterialrättigheterna och eventuella tvisters prövning.

”Avtalspaket” består av följande delar

Orderbekräftelse, köporder, offert, särskilda villkoren och de allmänna villkoren KYLA 22 inklusive NL 17 utgör tillsammans avtalet.

Om en medlem önskar ta fram egna villkor så kan det göras i särskilda villkoren. Men de allmänna villkoren KYLA 22 är gemensamma för alla medlemmar i KVI och inga ändringar
får göras direkt i de allmänna villkoren KYLA 22. Det gör att särvillkor för en medlem kan uttryckas i de särskilda villkoren och då kan det även i dessa göras en avvikelse från den allmänna villkoren KYLA 22.

Offerten är det specifika anbud som riktas mot köparen och som preciserar uppdraget och köpordern utgör köparens beställning.
Inget bindande avtal uppstår förrän ni som säljaren har skickat en orderbekräftelse. Så vid avtal om köp och försäljning regleras det detaljerade innehållet i en orderbekräftelse och säljarens egna särskilda villkor kan förekomma men det är olika från medlem till medlem i KVI.

Hierarkin mellan de olika dokumenten

För det fall olika lydelse eller motstridiga villkor förekommer i de dokument som utgör avtalet ska företräde och tolkning ske för dokument i enlighet med följande ordning:

 1. Orderbekräftelse
  2. Köporder
  3. Offert
  4. Särskilda Villkor
  5. Allmänna villkor KYLA 22
  6. NL17

Vad bör ni som medlem göra nu

Som medlem behöver ni innan ni börjar använda de allmänna villkoren KYLA 22 se över hur ni bör anpassa era särskilda villkor, offerter och orderbekräftelser så att dessa harmoniserar dels med de allmänna villkoren KYLA 22, dels med de nya lagar som börjar gälla under år 2022. Ni bör även se över era garantivillkor samt marknadsföringen av garantier.

Hur kan jag lära mig mer

Alla förändringar kan ofta kännas lite jobbiga. Men för att hjälpa medlemmarna att förstå den nya konsumentköplagen så har KVI ́s styrelse tagit fram en utbildningsfilm tillsammans med
advokat Anna Öster från Cross Advokater. Så ge dig själv tid att ta del av den utbildningsfilmen som du hittar på denna länk:

Se utbildningsfilmen här

Frågor och svar

Det finns även en sammanställning över vanliga frågor och svar på de nya allmänna villkoren KYLA 22 som du kan ta del av på denna länk:

Frågor och svar

Har du fler frågor så ställ dessa så ser vi till att du får ett svar.

En timme med advokat Anna Öster

Som medlem har du även en möjlighet att få en timme utan kostnad med advokat Anna Öster som kan svara på frågor och ge tips på hur ni bör anpassa era särskilda villkor, offerter och orderbekräftelser så att dessa harmoniserar med de allmänna villkoren KYLA 22.

Du kan boka den timmen direkt av Anna Öster på antingen [email protected] alternativt 070-258 06 33.

Styrelsen KVI april 2022