+46708402950 [email protected]
KVI test av värmepumpar

Kyl & Värmepump Importörerna har tillsammans med RISE Research Institutes of Sweden (tidigare SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), tagit fram en testmetod för luft/luftvärmepumpar.

Syftet med detta test är att synliggöra för slutbrukaren, konsumenten, hur stor besparing den får med olika fabrikat av luftvärmepumpar på marknaden. Testet är en utveckling av det test som publicerats på Energimyndighetens hemsida under åren 2009-2013.

Samtliga värmepumpar i testet har testats av oberoende tredjeparts laboratorium, RISE Research Institutes of Sweden i Borås.

Testerna med kompensationsmetod och beräkning av SPF är utförda enligt SP-Metod 5322 och SP Metod 5323 samt tillämpbara delar enligt EN-14511, EN-14825.

Resultatet av testerna har sedan använts av RISE för att beräkna energibesparing i tre olika typhus på tre olika platser i landet. Valda orter är Malmö, Stockholm och Luleå.

De tre husen har ett maximalt värmeeffektbehov på 4, 6 och 8 kW. Energibehov, se tabell.

Tabellen kommer att uppdateras vartefter fler testresultat blir klara. Ambitionen är att spegla den svenska marknaden för luft/luftvärmepumpar.

ModellEnergiklassTillverkare eller importör
Fujitsu AOYG12KHCANA**Fujitsu
Daikin Solo XRH35A**Daikin
Toshiba Daiseikan 9 RAS-35A***Toshiba
Daikin CALDO XR40A***Daikin
Panasonic HZ12A***Panasonic
Innova H 12A**Ahlsell
Hitachi Premium 35A**Ahlsell
Fujitsu LZ Premium Power 09A***FG Nordic
Daikin Ururu Sarara R35A***Daikin