+46708402950 [email protected]

Försäkring

Upp till 10 års Trygghet

KVI i samarbete med Arctic Seals AB

Tillsammans har vi tagit fram en förmånlig trygghetslösning som gäller mot företag, juridisk person eller enskild firma.

  Våra villkor

  • Trygghetsförsäkringen gäller produkter som säljs via KVI:s medlemmar, och syftet är att skapa en ökad trygghet för slutkunden.
  • De två första åren avtalas, som vanligt, villkoren för garanti/ansvar vid fel mellan återförsäljaren/installatören och slutkunden.
  • Försäkringen tecknas i samband med datum för installationen och träder i kraft från och med år 3, och gäller 3 år framåt till dess att anläggningen är 5 år. När det har gått 5 år finns en möjlighet till årlig förnyelse upp till hela 10 år.
  • Efter inledande garanti/ansvar för fel finns det möjlighet för en installatör att välja mellan en maskinskadeförsäkring eller en trygghetsförsäkring för åren 3-5.

Maskinskadeförsäkring

Omfattar installatören och ger ersättning om en av de sålda produkterna får en maskinskada.

Trygghetsförsäkring

Omfattar slutkunden och ger ersättning vid en maskinskada med åldersavdrag och självrisk mot fastighetsförsäkringen i första hand och i andra hand ersättning för skadan minus självrisk om 1000 kr.

Det enda du som installatör behöver göra:

  1. Välja vilken typ av försäkring som skall gälla.
  2. Registrera kyl-/värmepumpsanläggningen inom 3 månader räknat från slutbesiktningen.
  3. Teckna och fullfölj årligt serviceavtal.

Vill du veta vad försäkringarna kostar just för ditt projekt, vänligen logga in å www.arctic.se/kvi