+46708402950 [email protected]
Nya allmänna villkor KYLA 22

Nya allmänna villkor KYLA 22

Nya allmänna villkor KYLA 22 KVI’s styrelse har tagit fram nya allmänna villkor KYLA 22 som ersätter de tidigare allmänna villkoren KYLA 20. KYLA 22 är anpassade till den nya konsumentköplagen (2022:260) som träder i kraft den 1 maj 2022. Allmänna villkor KYLA...