UtvecklingFörsäkringStatistik

för Sveriges kyl- och värmepumpsimportörer

Välkommen till Kyl & Värmepump Importörerna/

Om oss

Kyl & Värmepump Importörerna grundades i mitten av 80-talet och har sedan dess arbetat för att stärka importörens roll på den svenska kyl- och värmepumpsmarknaden.

Föreningen har idag ett 20-tal av de större importföretagen som medlemmar. De flesta medlemmarna har hela den svenska kylmarknaden som arbetsfält.

Kyl & Värmepump Importörernas medlemmar bildar tillsammans, förutom ett starkt nätverk i branschen också en stark part i diskussioner med den svenska kylmarknaden.

Mer om vår verksamhet finns att läsa i föreningens stadgar.

Vi arbetar också med statistikinsamling som stöd för medlemmarnas agerande vid t.ex. investeringar och andra marknadsföringsfrågor.

Föreningen är en av stiftarna i Kylbranschens Samarbetsstiftelse, KYS, www.kys.se, som har till uppgift att stödja kvalificerade forsknings- och utvecklingsprojekt samt utbildningssatsningar i syfte att verka för hög kvalitet på kylanläggningar och värmepumpar och för hög kompetens hos dem som installerar och underhåller sådana anläggningar.

Genom KYS är föreningen också delägare i Incert AB, www.incert.se, som sysslar med certifiering av installatörer och företag.

NYHETER OUR BLOG

09 maj

KVI Test Luftvärmepumpar

Kyl & Värmepump Importörerna har tillsammans med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tagit fram en testmetod för luft/luftvärmepumpar. Syftet med detta test är att synliggöra för

Adress

Kyl&Värmepump Importörerna
Lars Jonsson
Tillinge Vela 9
745 94 Enköping

Ring oss

+46708402950

KONTAKTA OSS