+46708402950 [email protected]

Mötesplatsen
för Sveriges proffs
på kyla och värme

Om KVI

Kyl & Värmepump Importörerna grundades i mitten av 80-talet och har sedan dess arbetat för att stärka importörens roll på den svenska kyl- och värmepumpsmarknaden.

Föreningen har idag ett 20-tal av de större importföretagen som medlemmar. De flesta medlemmarna har hela den svenska kylmarknaden som arbetsfält och bildar tillsammans, förutom ett starkt nätverk i branschen också en stark part i diskussioner med den svenska kylmarknaden.

Vi arbetar också med statistikinsamling som stöd för medlemmarnas agerande vid t.ex. investeringar och andra marknadsföringsfrågor.

KYS & Incert AB

Föreningen är en av stiftarna i Kylbranschens Samarbetsstiftelse, KYS, www.kys.se, som har till uppgift att stödja kvalificerade forsknings- och utvecklingsprojekt samt utbildningssatsningar i syfte att verka för hög kvalitet på kylanläggningar och värmepumpar och för hög kompetens hos dem som installerar och underhåller sådana anläggningar.

KVI är en av stiftarna i KYS.

KYS är majoritetsägare i INCERT ABwww.incert.se, som sysslar med certifiering av installatörer och företag.

Mer om vår verksamhet finns att läsa i föreningens stadgar.

Ansök om medlemskap

Ansök om medlemskap i Kyl & Värmepump Importörerna genom att fylla i ansökan som du finner här nedanför.

Försäkring

Tillsammans har vi tagit fram en förmånlig trygghetslösning som gäller mot företag, juridisk person eller enskild firma.

Tipsa om olaglig import

Varje år importeras olagliga köldmedier till ett värde av mångmiljonbelopp. Här kan du tipsa tullverket om du har information om pågående olaglig import.

Samarbetspartners

Nyheter

Ny F-Gasförordning

Den nya förordningen om fluorerade växthusgaser träder i kraft den 11 mars 2024.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32024R0573

Ny konsumentköplag. Läs mer om hur den påverkar dig som näringsidkare inom vårt område.

Ny konsumentköplag träder i kraft 1/5. Här kan du läsa mer om hur den påverkar dig som näringsidkare inom vårt område!

Kontakta oss

Tillinge Vela 9 745 94 Enköping
+46708402950
E-post: [email protected]